Neem gerust even contact op: 06 53 47 57 01

Boonstoppel

Garantietex Mat

 

Omschrijving

Duurzame, waterverdunbare, matte muurverf voor binnen en buiten op basis van kunstharsdispersie.

Gebruiksdoel

Voor het behandelen van praktisch alle steenachtige ondergronden, zoals beton, schuurwerk, metselwerk, pleisterwerk en gipskartonplaten.

Voor het overschilderen van oude muurverflagen, mits intact en goed gereinigd.

Voornaamste kenmerken

Zeer gemakkelijk verwerkbaar

Hoogwaardig eindresultaat

Na een maand schrobvast volgens EN 13300, klasse 1

Aan te brengen met kwast en verfrol. Tevens verspuitbaar • Oplosmiddel- en emissievri

Binnen en buiten toepasbaar

Waterdampdoorlaatbaar

Vergeelt niet

Kleuren en glans 

Wit en vrijwel alle kleuren. Mat.

Verpakking

Plastic emmer van  5 liter en 10 liter.

Basisgegevens

Dichtheid Percentage vaste stof Vlampunt

: ca. 1,44 kg/dm3

: ca. 44 vol.%

Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Droog na : ca. 2 uur Overschilderbaar na : ca. 2 uur

Houdbaarheid

Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 2 jaar. Niet blootstellen aan direct zonlicht.

Rendement

6-7 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.

Ondergrond- condities

Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en droog. Vochtpercentage max. 4%. Vochtpercentage van gipsgebonden ondergronden max. 1%.

Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.

Oppervlakken binnen die verontreinigd zijn met nicotineaanslag, roet- en watervlekken,

eerst reinigen en primeren met een isoleerprimer.

 Verwerkings- condities

Voor de noodzakelijke  lmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C.

Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.

De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen. - Goede ventilatie.

BINNEN

Minerale ondergronden, licht tot sterk zuigend (alleen wit en lichte kleuren)

Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.

Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij reparatiemiddel, bijvoorbeeld Sigma Egalisatiepleister Kalkvrij.

Een laag Sigma WallPrim aanbrengen (kleur afstemmen op de kleur van de afwerklaag).

Afwerken met een laag Sigmatex Superlatex Matt.

In verband met de dekking kan een extra afwerklaag noodzakelijk zijn.

Minerale ondergronden, licht tot sterk zuigend (alle kleuren)

Ook voor een licht tot matig zuigende ondergrond die licht poedert.

Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid

verwijderen.

Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij reparatiemiddel, bijvoorbeeld Sigma

Egalisatiepleister Kalkvrij.

Fixeren met Sigma x Universal.

Afwerken met twee lagen Sigmatex Superlatex Matt.

Glasweefsel systeem op onbehandelde minerale ondergrond

Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.

De ondergrond repareren en/of egaliseren met een kalkvrij reparatiemiddel, bijvoorbeeld Sigma Egalisatiepleister Kalkvrij.

Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met Sigma x Universal.

ProGold Glasweefsellijm 2000 aanbrengen.

ProGold Glasweefsel (PG 200 serie of PG 300 serie) strak en stotend plakken.

Na droging afwerken met twee lagen Sigmatex Superlatex Matt.

BUITEN

Onbehandelde minerale ondergronden

Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.

Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren.

Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken met Sigma x Universal.

Afwerken met twee lagen Sigmatex Superlatex Mat

 

Hechting

Sigmatex Superlatex Matt hecht uitstekend op minerale ondergronden en op kwalitatief gelijkwaardige dispersiemuurverven.

Zuigende en/of onregelmatig zuigende ondergronden dienen eerst voorgestreken te worden met Sigmafix Universal (1 : 4 verdund).

Sigmatex Superlatex Matt hecht tevens op ondergronden met een ‘gesloten’ karakter, zoals verflagen op basis van alkydhars. Echter, wanneer de gesloten ondergrond zich buiten bevindt of binnen in een vochtige ruimte (bijvoorbeeld badkamer en keuken), wordt de toepassing van Sigmatex Superlatex Matt afgeraden. De combinatie van een gesloten ondergrond met een dampdoorlatende muurverf kan bij vochtbelasting tot onthechting leiden.

Weervastheid

Sigmatex Superlatex Matt is weervast.

De duurzaamheid wordt echter in belangrijke mate bepaald door de structuur van de ondergrond en de dikte van de verflaag.